• <h2> Electroprecizia Construct Maintenance </h2> <hr /> <p>Misiunea Companiei Electroprecizia Construct Mentenance SRL: Să producă şi să furnizeze cu promptitudine şi la cele mai înalte standarde de calitate serviciile şi produsele pe care le comercializează cu succes, pe piaţa locală şi naţională. </p>
 • <h2> Electroprecizia Construct Maintenance </h2> <hr /> <p>Misiunea Companiei Electroprecizia Construct Mentenance SRL: Să producă şi să furnizeze cu promptitudine şi la cele mai înalte standarde de calitate serviciile şi produsele pe care le comercializează cu succes, pe piaţa locală şi naţională. </p>

Reţele şi Instalaţii Electrice

Departamentul Lucrări şi Instalaţii Electrice, oferă următoarele servicii:

Pentru domeniul civil şi industrial:

 • Proiectare şi execuţie automatizări industriale
 • Proiectare şi execuţie instalaţii electrice de iluminat interior şi exterior
 • Proiectare, execuţie, reparaţii sau modernizări instalaţii electrice interioare civile şi industriale
 • Proiectare, execuţie, reparaţii sau modernizări reţele electrice 0,4 kV – 400 kV (LEA şi LES)
 • Execuţie, reparaţii sau modernizări posturi de transformare aeriene şi zidite 20/0,4kV
 • Execuţie şi proiectare de staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor electrice
 • Montaj baterii staţionare de acumulatori şi condensatori
 • Proiectare si execuţie tablouri electrice de iluminat, forţă şi comandă
 • Execuţie şi proiectare de branşamente electrice monofazate şi trifazate
 • Mentenanţa staţii electrice şi posturi de transformare
 • Proiectare şi execuţie instalaţii de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice şi supratensiunilor
 • Intocmire proiecte tehnice şi detalii de execuţie
 • Elaborare documentaţii tehnice,  caiete de sarcini, oferte şi devize de execuţie
 • Consultanţă în domeniul instalaţiilor electrice
 • Execuţie linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 0,4 kV-400 kV;
 • Execuţie linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV-400 kV;Pentru domeniul aeroportuar:

 • Montaj, reparaţii şi întreţinere instalaţii de iluminat şi sisteme de balizaj aeroportuare;
 • Execuţie instalatii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiunea nominală de 0,4 kV;
 • Execuţie posturi de transformare cu tensiune nominală superioară de cel mult 20 kV;
 • Execuţie staţii electrice şi instalaţii apartinând părţii electrice a centralelor electrice;
 • Lucrări de vopsire a elementelor de susţinere a reţelelor electrice, de defrişare pentru culoarul de trecere a liniilor electrice aeriene;
 • Incercări de instalatii electrice de joasă şi medie tensiune;

Toate lucrările sunt executate cu respectarea strictă a soluţiilor tehnice stabilite în proiectele de execuţie şi avizele de racordare obţinute de solicitant. Lucrările sunt executate de personal calificat şi autorizat ANRE, dotat cu scule şi dispozitive în conformitate cu prevederile reglementare: proceduri de lucru şi specificaţii tehnice pentru fiecare lucrare.

Execuţia lucrărilor se face cu materiale achiziţionate de la furnizori acceptaţi de către beneficiar, garantate, cu certificate de calitate şi termene de valabilitate, cu respectarea prevederilor fişelor tehnologice de execuţie, a proiectelor întocmite pe baza studiului de soluţie şi a procedurilor tehnice menţionate de furnizorii de materiale şi echipamente.


În domeniul electric avem executate urmatoarele lucrări:

SC Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice “ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD” SA:

"Modernizare punct de alimentare PA Institut Ploieşti"

"ICT AEE consumatori com. Dragomireşti, sat Râncăciov – zona Desire spre Ungureni"

"Modernizare LEA jt şi branşamente PTA 127, 128, 131 - Pucheni jud. Dâmboviţa"

"MODERNIZARE LEA 0.4KV+ BRANŞAMENTE PT 1055 – PT 1075 GRĂDIŞTEA-jud.Prahova"


SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD

"Modernizare şi retehnologizare RED 20 kV si PT-ui SDEE Braşov"

"Alimentare cu energie electrica bloc locuinţe"

"INT şi modernizare LEA 0,4 kV zona PT1 Poiana Mărului (Intre Vârfuri)"

SC ELECTROPRECIZIA SA

"Remediere cablu de alimentare energie electrica 20 kV"

SC Gama Glass SRL

“Lucrari de instalaţii electrice conform anexei la BCR ag Titulescu”.

“Lucrari de instalaţii electrice conform anexei la BCR Sj Braşov”.

"Lucrari de dezafectare şi refaceri tablouri BCR PIPERA Bucureşti."

"Lucrari de construcţii si instalaţii conform anexei la BCR"

 SC APEX ELECTRIC VD

"Instalaţie iluminat stradal Valea Cărbunării- Râşnov"

COMPANIA NAŢIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.

"Inlocuire baterie de acumulatori nr. 2 -220 V cc in statia 400 kV Darste"