•  <h2> Servicii de transport  </h2> <hr /> <p>Experienţa, competenţa şi faptul că ne place munca noastră ne face o echipă flexibilă şi rapidă iar know-how-ul, buna interacţiune cu oamenii şi conştientizarea responsabilitaţii noastre ne caracterizează. </p>
  •  <h2> Servicii de transport  </h2> <hr /> <p>Experienţa, competenţa şi faptul că ne place munca noastră ne face o echipă flexibilă şi rapidă iar know-how-ul, buna interacţiune cu oamenii şi conştientizarea responsabilitaţii noastre ne caracterizează. </p>
  •  <h2> Servicii de transport  </h2> <hr /> <p>Experienţa, competenţa şi faptul că ne place munca noastră ne face o echipă flexibilă şi rapidă iar know-how-ul, buna interacţiune cu oamenii şi conştientizarea responsabilitaţii noastre ne caracterizează. </p>

Descarca Autorizaţii

Autorizaţie ITP

Se autorizează SC TRAMAR SA să execute inspecţii tehnice periodice la clasele de inspecţie tehnica a II-a şi a III-a conform specificaţiei de pe verso, în staţia de inspecţie tehnică periodică din SFÂNTU GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI nr. 13, jud. COVASNA, Începând cu data de 29.07.2013. Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. 611 din 17.07.2013 Înregistrata la Registrul Auto Român şi a Raportului de evaluare a capabilitaţii tehnice nr. 1 din 17.07.2013, întocmit de Registrul Auto Român - Organismul de Certificare Sisteme de Management.


Autorizaţie Tahografie

Se autorizează SC TRAMAR SA să presteze în unitatea sa din Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 13, jud. Covasna următoarele activitaţi pentru tipuri de tahografe / limitatoare de viteză menţionate:

  • Montare
  • Verificare