•  <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>
  •  <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>
  •  <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>

Conducere

Conducerea executivă a Grupului Electroprecizia

Adrian SECELEAN – Director General

Adrian Secelean este Directorul General al Electropreciziei S.A.  din 1 februarie 2016. Și-a obținut diploma de economist specializat în Finanțe Bănci la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. A absolvit 2 mastere, cu specializarea Audit Financiar Contabil și Consiliere la Academia de Științe Economice, București, iar al doilea cu specializarea Securitate și Apărare Națională la Universitatea Națională de Apărare "Carol I”. Debutează ca antreprenor în aprilie 1990, când înființează a 14-a întreprindere mică din județul Brașov. Prin firma nou înființată Intercom SRL, devine în perioada 1991-1998 dealer regional pentru compania Coca Cola. În anul 1994 înființează firma SC Intercom SA, care are ca obiect de activitate comerțul cu produse metalurgice, fiind distribuitor autorizat al produselor Sidex. În același an constituie și firma SC Tramar SA, specializată în servicii de transport auto intern și internațional. În intervalul 1996-1997 achiziționează un pachet de 97% din acțiunile firmei ATECO SA (fosta ITA Covasna), acreditată pentru transport intern și internațional de marfă și persoane. În perioada 1994-2010 a condus cu succes firmele Intercom SA, Tramar SA și ATECO SA, având funcția de administrator. Participă la procesul de privatizare al Electropreciziei din anul 1998, în solidar cu asociația PASEP, preluând împreuna pachetul majoritar de 64,66 % al firmei Electroprecizia SA. În anul 2008, după îndeplinirea obligațiilor contractuale, Intercom SA,  deține pachetul de control de 49,7% din acțiunile firmei. În perioada 2001-2011 este administrator al Electropreciziei. Din anul 2008 a propus și susținut inițiativa privind reorganizarea și transformarea grupului de firme Electroprecizia, pe o structură de tip holding, înființându-se societăți cu răspundere limitată independente din punct de vedere juridic. În 2010 a fost inițiatorul clusterului electrotehnic ETREC, ce are ca scop crearea unui climat economic favorabil pentru dezvoltarea mediului industrial, principala zonă generatoare de profit, contribuind prin mijloace preponderent economice la dezvoltarea economică, socială şi culturală a întregii zone geografice în care clusterul activează. În octombrie 2014 revine în calitate de membru al Consiliului de Administrație fiind ales și președinte al acestuia.Karoly KATONA – Director General Adjunct

Este  Director General Adjunct din octombrie 2008. Coordonează la nivelul grupului de firme ELECTROPRECIZIA activitatea comerciala, de achiziții și de investiții. Inginer mecanic, absolvent al Institutului Politehnic din Cluj - Napoca, anul 1985. În 2002 a  absolvit programul de master în economie, al ASE București, cu specializare în contabilitate și audit financiar. Dispune de experiența manageriala în domeniul înființării, funcționarii, dezvoltării, privatizării, reorganizării  și restructurării societăților comerciale. Aceasta experiența a fost acumulata prin 5 ani de activitate desfășurați în domeniul privatizării la Agenția Naționala pentru Privatizare și Fondul Proprietății de Stat, fiind și reprezentant în Adunările generale ale acționarilor și în Consiliile de administrație ale societăților comerciale unde statul deținea participații și prin coordonarea activității Societății Comerciale INTERCOM S.A. din Sf. Gheorghe pe o perioada de 11 ani.

Directori firme subsidiare


Ștefan Rîșnoveanu - Director Electroprecizia Electrical Motors SRL 

Este Administrator la Electroprecizia Electrical Motors din noiembrie 2015. A absolvit în anul 1991 Facultatea de Construcții de Mașini din cadrul Universității Transilvania, Brașov. A urmat cursul de management competitiv (CODECS), cursul de proiectare și îmbunatățirea proceselor de fabricație și inițiere în metoda Kaizen, 5s, tpm la Jica Japonia și o serie de cursuri la CALITOP  Romania: Advanced Quality Plan Product (Aqpp), Measurement System Analysis (Msa), Failure Mode And Defect Analysis (Fmea), Statistical Proces Control (Spc), Quality Function Deployment (Qfd). A început activitatea în 1984 în cadrul Electroprecizia ca sculer matrițer, a avansat ajungând inginer proiectare tehnologie, continuând cu o experiență de 13 ani în domeniul calității activând ca șef  unitate  C.T.C Turnătorie și Galvanizare, șef  unitate  C.T.C  Motoare  Electrice, șef serviciu CTC, iar în anul 2000 a devenit  director Calitate. Din decembrie 2010 a fost Director Operaţiuni la Electroprecizia S.A., în Mai 2011 devenind administrator la Electroprecizia Electrical Motors SRL. În perioada februarie 2012 – noiembrie 2012 a preluat funcția de Director Operațiuni în cadrul firmei, din decembrie 2012 redevenind administrator la Electroprecizia Electrical Motors SRL pana in mai 2015, in iunie 2015 a preluat funcția de Director Calitate la Electroprecizia.

Marius Zaharescu – Director Electroprecizia Electrical Motors SRL

Este administrator la Electroprecizia Electrical Motors Srl din noiembrie 2015. Diploma de inginer a obtinut-o in 1984, specializarea Tehnologia constructiilor de masini la Facultatea de Constructii De Masini, Universitatea Transilvania Brasov. Din 1985, de la absolvirea facultatii a fost angajat pe platforma Electroprecizia, in diferite sectoare, fiecare cu contributia sa la experinta actuala, dintre care mentionez inginer tehnolog Scularie, sef atelier Scularie, sef serviciu Pregatirea fabricatiei - sector unde pe linga cunostintele tehnice acumulate anterior a contribuit la dezvoltarea competentelor manageriale, si la dezvoltarea experintei in domeniul marketing, sef atelier proiectare motoare electrice - sector ce l-a condus in perioada dificila de schimbare a produsului principal al Electropreciziei din Echipament electric auto in Motoare electrice, inginer sef conceptie - perioada ce a dus la inceperea colaborarii cu mari producatori europeni de motoare electrice, director tehnic, director marketing - postul in care a folosit intreaga exeprienta acumulata in toate pozitiile anterioare,iar ca perioada, a coincis cu varful crizei economice, reusind sa mentina interesul clientilor fata de produsele noastre. Din martie 2011 a devenit administrator la Electroprecizia Tools Production Srl. A schimbat mentalitatea si trendul activitatii firmei din producator de scule pentru Platforma Electroprecizia in cea de producator de scule pentru clienti externi platformei, dar si pentru diferite state din Europa ( Germania, Franta, Spania, Danemarca, s.a.). Din noiembrie 2014 a fost Director de Vânzări la Electroprecizia Electrical Motors. 
Nicoleta Voicescu - Director Electroprecizia Electrical Equipment SRL 

Este administrator la Electroprecizia Electrical Equipment SRL din 2009, iar la Electroprecizia Automotive Equipment a fost administrator din aprilie 2015 pana in octombrie 2016. Si-a obtinut MBA-ul in Managementrul afacerii in iulie 2014 la Universitatea Transilvania. A obținut diploma de licența de inginer mecanic în 1993 la Facultatea Mecanica, specialitatea Mașini Unelte, Universitatea Transilvania Brașov. A urmat cursul de pedagogie în 1993, cursul de tehnici Kaizen, curs de manager de proiect, dar și programele Performanta în cariera și în afaceri pentru femei, FLEXINOV - Intreprinderi flexibile și inovatoare și ANTRE(pre)NOR pentru PERFORMANȚA în care a efectuat cursuri de specialitate. A intrat în grupul Electroprecizia din septembrie 1986 ca sculer SDV, fiind și frezor, controlor analist calitate la Sculărie, a acumulat o experiența de 6 ani ca inginer proiectant la Atelierul de proiectare tehnologie motoare electrice, și 9 ani de management specializat pe aparataj electric de bord, întrerupătoare, comutatoare și motoare electrice export ABB. În martie 2009 a devenit administratorul firmei Electroprecizia Electrical Equipment SrlFlorin Ster - Director Electroprecizia Automotive Equipment SRL

Este administrator la Electroprecizia Automotive Equipment din octombrie 2016. A obtinut diploma de economist la Facultatea de Stiinte Economice din Targoviste, specializarea Management. Este absolvent de cursuri de manager de proiect, negocieri, vanzari si formator. A acumulat experienta profesionala in diverse firme nationale si multinationale, unde si-a dezvoltat abilitatile in managementul vanzarilor si a productiei. 
Aurelian Grigore - Director Electroprecizia Tools Production SRLEste administrator la Electroprecizia Tools Production din octombrie 2016. Persoana ambitioasa si  dedicata a absolvit Facultatea de Automatica din cadrul Universitatii Transilvania Brasov in anul 2003. Dezvoltarea profesionala este axata pe sisteme de management LEAN, dar si pe partea de management. A urmat cursuri de formator,  optimizarea fluxurilor de productie, 5S, SMED,  manager de proiect, excelenta in management si  detine cunostinte de productie acumulate in companii multinationale cu diverse profile.

Constantin Stoian - Director Electroprecizia Cast Production SRL

Administrator la Electroprecizia Cast Production Srl din ianuarie 2011.  În anul 1986 și-a obținut diploma de inginer la Universitatea din Brașov, Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, profil Metalurgic, Specializarea Turnătorie. A urmat cursul de „Sisteme de management și asigurare a calității”, „Managementul aprovizionării, vânzării și comunicării”, „Program de perfecționare în domeniul managementului”, ”Tehnici de negociere în vânzări”, „Formator de formatori/managementul programelor de formare”, „Manager îmbunătățire procese”. A început ca inginer tehnolog la Electroprecizia SA, a fost șef Atelier Prelucrări Mecanice, Șef Serviciu Aprovizionare, Șef Atelier Montaj General Motoare Electrice și Adjunct Șef Secție Motoare Electrice. 
Dragoș Zavarache - Director Electroprecizia Construct Maintenance SRL

Administrator la Electroprecizia Construct Maintenance SRL din iulie 2013. Si-a obţinut diploma de economist specializat în Marketing în 2006, în cadrul Facultății de Marketing din Universitatea Transilvania. A absolvit în 2010 masterul Management și comunicare în afaceri de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice București la Școala Naționala de Studii Politice și Administrative. A urmat cursuri de  Manager de Proiect, Expert Achiziții Publice, Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene, Auditor în Domeniul Calității. În prezent a finalizat cursurile de Master Manager rank 7 în Management la Chartered Management Institute – Manchester U.K și de Executive MBA în Finanțe Internaționale la Sheffield University U.K. Și-a început activitatea profesională la Camera de Comerț și Industrie Brașov ca și consultant în afaceri, ocupadu-se de scrierea de proiecte în vederea obținerii de alocații financiare nerambursabile din fondurile structurale europene și cele acordate de la bugetul de stat al Romaniei și de implementarea de proiecte POSDRU. A predat masteranzilor și doctoranzilor universității Transilvania cursul de Project Manager în cadrul unui proiect european POSDRU: „Edu-Antreprenor”. S-a alăturat echipei din Electroprecizia în iulie 2011 ca Expert accesări Fonduri Europene (Project Manager), a scris proiecte în vederea obținerii de alocații financiare nerambursabile din fondurile structurale europene și cele acordate de la bugetul de stat al Romaniei. S-au aprobat 2 dintre proiectele pe care le-a întocmit pentru firmele din platforma Electroprecizia. Din iulie 2013 este administrator la Electroprecizia Construct Maintenance SRL. 


Nicolae Trimbitas - Director Electroprecizia Security and Protection SRL

Este administrator la Electroprecizia Security and Protection SRL din octombrie 2011.  A obținut diploma de Ofiţer de securitate (informaţii) in 1997, la Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”, Universitatea din Craiova și diploma de științe juridice în 1997 la Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” din cadru Universității din Craiova. A luat certificatul de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecționare cu durata 1 an în specializarea MARKETING ŞI GESTIUNEA AFACERILOR organizat la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice. A obținut în 2011 ATESTAT de instructor în poligonul de tragere, ATESTAT de agent pază şi ordine, în 2012 ATESTAT de detectiv particular și un Certificat de absolvire pentru ocupaţia „FORMATOR” U1-U8 ( de la pregătirea formării până la evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și stagiilor de formare). În 1981 a început să lucreze ca mecanic auto, instructor auto și pilot de raliuri la ACR (AUTOMOBILUL CLUBUL ROMAN) Sucursala Braşov.  Are o experiență de 14 ani ca Ofiţer cu sarcini de execuţie, obţinând şi valorificând informaţiile din domeniul securităţii naţionale şi activităţi în domeniul protecţiei antitero-antideturnare pe Aeroportul Internaţional Timişoara, iar ultimii 5 ani funcție de conducere și coordonare. Din 2001 a activat ca ofiţer superior cu sarcini de execuţie, conducere şi coordonare în domeniul de management operaţional – informaţii clasificate. Din 2011 este mediator soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor și lector-coordonator curs formare profesională, calificarea AGENT DE SECURITATE. 


Claudiu Apostol - Director TRAMAR SA

Este Administrator la Tramar SA din anul 2009. A absolvit în anul 1999 Facultatea de Mecanica, Secția Autovehicule Rutiere, Specializarea Transport Rutier din cadrul Universității Transilvania Brașov. Este consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase ADR și are specializarea în Managementul Transportului și Distribuției organizat de Supply Chain Management Center. În prezent urmează specializarea în Managementul Supply Chain-ului organizat de Supply Chain Management Center. Are o experiență de 15 ani în abordarea strategică la nivel de organizație în cadrul funcțiunii de transport, dezvoltarea de soluții de transport și distribuție atât în interes propriu cât și în situații de externalizare, negociere de contracte, evaluare și decizie asupra noilor posibilițăți de dezvoltare ale activității de transport, redactarea de cereri de oferte și analiza ofertelor pentru prestații de servicii în cazul diferitelor moduri de transport (rutier, aerian, naval, feroviar).