• <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>
 • <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>
 • <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>

CSR

Responsabilitatea Socială este un proces de management prin care Electroprecizia dorește să contribuie la dezvoltarea unui grup de firme românești durabile și performante. Ne implicăm în rezolvarea problemelor sociale ale comunității unde ne desfașuram activitatea;
Grupul Electroprecizia ia în considerare interesele societății și se responsabilizează față de angajați, acționari, comunitate și mediu.
Responsabilitatea socială reprezintă parte integrantă a strategiei de afaceri a grupului Electroprecizia.
Viziunea noastră în domeniul CSR este să promovăm valorile noastre precum calitatea produselor, respectul pentru clienți, tradiția, încrederea și profesionalismul. Acestea stau la baza performanței noastre.
Am ales să ne implicăm în anumite domenii ca: educație, sport, acțiuni umanitare, mediul înconjurător, dezvoltarea comunității, responsabilitate față de angajați.

Educație

Pentru societatea românească de mâine, tinerii sunt cea mai importantă valoare.  Ne implicăm activ în susținerea copiilor angajaţilor noştri, implicându-ne în dezvoltarea lor profesională atât financiar cât și social. Îi sprijinim să participe la concursuri și olimpiade internaţionale.

Sport

Sprijinim activitățile sportive (tenis şi cros) care se desfășoară în comunitatea locală.

Acțiuni umanitare

Oamenii sunt obiectivul nostru și întotdeauna încercăm să îi ajutăm pe cei dezavantajați. Oferim ajutor material pentru angajații dezavantajați și cu probleme serioase.

Mediul înconjurător

Noi luăm în considerare impactul de mediu al activităților noastre și ne străduim să implementăm soluții pentru a reduce poluarea sub limitele admisibile la nivel național și european. Sistemul de management de mediu este conform cerințelor standardului internațional ISO14001/2004 și OHSAS 18001 şi certificat de SGS.

Certificarea reprezintă recunoaşterea eforturilor făcute de echipa grupului Electroprecizia, care au presupus:

 • Implementarea unei politici de mediu
 • Analiza impactului asupra mediului natural
 •  Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu

Toate activităţile care pot avea impact asupra mediului sunt perfect controlate, toţi factorii de mediu (emisie de pulberi, evacuarea apelor reziduale, gestionarea deşeurilor) sunt monitorizaţi, iar respectarea legislaţiei de mediu este garantată prin existenţa unor proceduri interne cunoscute şi aplicate de toți angajații.

Preocuparea pentru securitatea muncii, de primă importanţă în grupul Electroprecizia, pleacă de la convingerea că orice accident de muncă nu se produce întâmplător şi poate fi evitat. Astfel, fiecare persoană, indiferent de funcţia ocupată, este responsabilă pentru prevenirea accidentelor.

Grupul ELECTROPRECIZIA care cuprinde firmele Electroprecizia SA, Electroprecizia Electrical Motors SRL, Electroprecizia Automotive Equipment SRL, Electroprecizia Electrical Equipment SRL, Electroprecizia Tools Production SRL, Electroprecizia Construct Maintenance SRL, Electrorpecizia Cast Production SRL si Tramar SA are ca obiectiv principal:

„Satisfacerea cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor şi celorlalte părţi interesate, în condiţii de eficienţă economică şi de profit, de asigurare a monitorizării factorilor de mediu şi a modalităţilor de prevenire a poluării şi, totodată, de asigurare pentru angajaţi a unui cadru organizatoric de lucru în condiţii de risc minim cât priveşte sănătatea şi securitatea ocupaţională.”

Măsuri preventive și corective:
Grupul Electroprecizia urmăreşte ca prin activitatea viitoare sa reducă impactul negativ al instalaţiilor asupra mediului prin:

 • Depozitarea adecvată a materiilor prime
 • Depozitarea corespunzătoare a deșeurilor tehnologice și menajere
 • Expedierea periodică a deșeurilor
 • Intervenția promptă în cazul unor accidente de poluare
 • Reducerea consumului de energie electrică și gaz

Dezvoltarea comunității

Grupul Electroprecizia sprijină comunitatea locală prin angajarea a peste 1.000 de persoane, fiind de asemenea principalul contribuitor la bugetul local si principalul angajator din Sacele. Am creat peste 1.000 locuri de muncă, din care 8 sunt ocupate de persoane cu dizabilităţi.

Responsabilitatea față de angajaţi

Succesul companiei depinde de valoarea angajaților săi. Pentru grupul Electroprecizia angajații reprezintă principala resursă a dezvoltării ei, iar grija pentru salariați este primordială. Personalul companiei beneficiază de:

 • Stabilitatea locului de muncă și condiții de muncă sigure;
 • Oportunități pentru a evolua;
 • Recunoașterea contribuției angajaților;
 • Oportunități de avansare prin promoții interne
 • Oportunități de training și dezvoltare prin intermediul Programului anual de formare și perfecționare profesională a salariaților, astfel încât oamenii să poată evolua pentru poziția pe care și-o doresc în companie;
 • Compania prețuiește și apără sănătatea şi securitatea în muncă a angajaților săi. Electroprecizia oferă angajaților cu probleme sau nevoi speciale program flexibil sau redus de muncă pe perioada recomandată de medic.