•  <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>
  •  <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>
  •  <h2> SOLUTII PROFESIONALE </h2> <hr /> <p>Rapid si eficient spre un business de calitate. </p>

Electroprecizia S.A. s-a angajat să atingă standarde ridicate de guvernanță corporativă.

Guvernanta corporativa este in concordanta cu legile in vigoare si are ca scop asigurarea transparentei activitatilor societatii Electroprecizia, astfel incat toti actionarii si potentialii investitori sa aiba in mod egal acces la informatiile despre societate.

Organismele corporative ale societatii Electroprecizia S.A. sunt structurate dupa cum urmeaza: Adunarea Generala a Actionarilor, care este cel mai inalt forum decizional al Societatii, Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva. Electroprecizia este o Societate administrata in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere, care decide asupra activitatii societatii Electroprecizia si asigura politica ei economica si comerciala. A.G.A. poate fi Ordinara sau Extraordinara si se desfasoara la sediul societatii.

Membrii Consiliului de Administratie au fost alesi la propunerea actionarilor societatii. Consiliu de Administratie al societatii Electroprecizia este alcatuit din trei membri si anume: Adrian Secelean (Presedinte), Ciocirlan Laurentiu-Gabriel (Administrator) si  Dragos Zavarache (Administrator).

Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie respectă în totalitate prevederile Legii 31/1990 (Legea societăţilor), fiind transparentă şi controlată integral de către acţionari.

Consiliul de Administratie in conformitate cu dispozitiile art.143 din Legea nr.31/1990 privind societatile a delegat  atributiile de conducere catre un director.

In prezent, Conducerea Executiva a societatii Electroprecizia este asigurata de catre domnul Secelean Adrian ( director general).

Regulament de guvernanta corporativa 

Regulament de guvernanta corporativa 

Act constitutiv Electroprecizia